Secretariaat gemeente

Het secretariaat biedt onder leiding van de gemeentesecretaris administratieve ondersteuning aan het gemeentebestuur en de gemeentelijke diensten. Het secretariaat bereidt de zittingen van de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen voor en stelt de agenda en de notulen van de gemeenteraadszittingen op.