Milieuraad

De Koekelaarse adviesraad voor leefmilieu (KALM) heeft tot doel het maatschappelijk draagvlak voor het milieu- en natuurbeleid te verbreden.

De milieuraad:

  • brengt advies uit bij de jaarlijkse beleidsnota milieu- en natuurbeleid
  • brengt advies uit bij het gemeentelijk natuurontwikkelingsplan
  • verstrekt advies over alles wat een milieu-aspect bevat
  • sensibiliseert de bevolking naar meer milieubewust handelen, onder andere door informatie
  • is de schakel tussen de inwoners en het gemeentebestuur voor klachten en bemerkingen over inbreuken op milieuzorg

De milieuraad helpt ook:

  • de milieudienst bij de organisatie van activiteiten zoals nestkastjes en een voederplank timmeren in de lokale scholen (4de leerjaar), de Dag van het Park, ...
  • de dienst voor Toerisme bij de uitwerking van nieuwe natuurzoektochten (Legende van het Motespook, …) en de Nacht van de Duisternis, ...
  • de milieudienst bij de jaarlijkse uitreiking van de geboortebomen in samenwerking met de Gezinsbond

Voorzitter

Patrick Claeys
Ciderstraat 3
8680 Koekelare

tel. 051 58 27 72

Secretaris

Robrecht Hindryckx
Sint-Maartensplein 19
8680 Koekelare

tel. 051 61 04 86