Milieuraad

De Koekelaarse adviesraad voor leefmilieu (KALM) heeft tot doel het maatschappelijk draagvlak voor het milieu- en natuurbeleid te verbreden. De milieuraad adviseert het gemeentebestuur over deze materie en helpt de milieudienst activiteiten zoals de Dag van het Park en de Nacht van de Duisternis te organiseren.

Voorzitter

Georges Pollentier
Bergstraat 2
8680 Koekelare

tel. 051 58 94 18

Secretaris

Robrecht Hindryckx
Sint-Maartensplein 19
8680 Koekelare

tel. 051 61 04 86