Klimaatplan 2030

Ook in Koekelare zien en voelen we klimaatverandering. Winters worden natter, zomers droger, buien heviger, temperaturen stijgen, ...

Hoe groot de gevolgen zullen zijn, is afhankelijk van het klimaatbeleid dat we voeren én bovenal van de acties die we allen samen nemen (inwoners, bedrijven, overheden) om de CO2-uitstoot te verminderen (mitigatie) en om ons voor te bereiden op de verwachte klimaateffecten (adaptatie).

Koekelare staat er niet alleen voor. We sloegen de handen in elkaar met WVI en de buurgemeenten voor de opmaak van een lokaal Klimaatplan 2030. Dit plan vormt de komende jaren de leidraad om ook in Koekelare mee de klimaatdoelstellingen te behalen. Concreet bevat het plan gemeentelijke en regionale acties gebaseerd op ideeën van experten, onze inwoners en adviesraden. Samen moeten ze zorgen voor meer wooncomfort, lagere energiefacturen, meer groen, meer lokale jobs voor onze inwoners en nieuwe opportuniteiten voor onze bedrijven. 

Het volledige klimaatplan 2030 kan je vinden op deze pagina. Daarnaast kan je ook de brochure 'Klimaatpraat' vinden waarin de inhoud van het klimaatplan wordt toegelicht. Je vindt er meteen ook concrete acties waarmee je zelf kan bijdragen.