Lokaal overleg kinderopvang

Het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) Koekelare is de formele adviesraad van de gemeente Koekelare inzake kinderopvangmateries in de ruime betekenis van het woord.

Om de taak naar behoren te vervullen, verleent het LOK adviezen, zowel op verzoek van het lokaal bestuur als uit eigen beweging en neemt het tevens initiatieven die zijn taken en opdrachten bevorderen.

De taken en opdrachten van het Lokaal Overleg Kinderopvang zijn als volgt bepaald:

  • Het lokaal bestuur adviseren bij de opmaak van het meerjarenplan;
  • Het lokaal bestuur adviseren over de uitvoering van het meerjarenplan, wat betreft de doelstellingen kinderopvang;
  • Het lokaal bestuur adviseren met betrekking tot de uitbreiding van de kinderopvang binnen het eigen grondgebied. Het lokaal bestuur geeft op haar beurt dan advies aan Opgroeien..

Daarnaast verspreidt het Lokaal Overleg Kinderopvang informatie en kan het Lokaal Overleg Kinderopvang desgewenst activiteiten organiseren over of met betrekking tot het thema kinderopvang.

Bij het begin van elke legislatuur worden alle actoren en gebruikers uitgenodigd om schriftelijk een effectief lid aan te duiden voor de deelname aan het Lokaal Overleg Kinderopvang.

Leden van het Lokaal Overleg Kinderopvang

  • Het lokaal bestuur (schepen voor jeugd, schepen voor sociale zaken en gezin, vertegenwoordiger Sociaal Huis, vertegenwoordiger gemeente, vertegenwoordiger IBO)
  • De partners kinderopvang (Huis van het Kind, IBO De Buidel, kinderopvanginitiatieven)
  • De gebruikers kinderopvang (oudercomités en Gezinsbond)
  • De partners met opvang- en vrijetijdsaanbod (jeugdraad, sportraad, cultuurraad en vzw sportkampen)
  • De partners uit aanverwante beleidsdomeinen (scholen en bijzonder jeugdzorg)
  • Deskundigen (intersectoraal medewerker Opgroeien, Infano)

Voorzitter

Heidi Brock
Statieplaats 8
8630 Veurne

Nieuwstraat 4
8900 Ieper

Tel. 02 249 78 90

Secretaris

Ann Van der Veken
Directeur Welzijn en Gezin
Ichtegemstraat 18
8680 Koekelare

Tel. 051 59 15 50
Gsm. 0474 79 51 08