Arbeidstrajectbegeleiding

Werken bepaalt in grote mate onze integratie in de maatschappij. Werken zorgt immers niet enkel voor een inkomen. We krijgen er ook maatschappelijke waardering door, hebben sociale contacten en krijgen het gevoel zinvol bezig te zijn. Het Sociaal Huis wil mensen helpen zich te integreren in de arbeidsmarkt.

Tewerkstelling van jongeren, laaggeschoolden, langdurig werklozen en vrouwen kan de start zijn van een betere levenssituatie. Het Sociaal Huis werkt hiervoor samen met de Regionale Dienst Activering. Deze dienst biedt ook arbeidstrajectbegeleiding en ondersteunt mensen bij het vinden van een geschikte job. Er worden stappen naar tewerkstelling gezet op maat, volgens ieders mogelijkheden. Daarnaast verwijzen we cliënten door naar herscholings-, bijscholings- of opleidingsprogramma's, als opstap naar werk.

Hoe verloopt het?

We helpen je door:

  • uit te zoeken wat je als werkzoekende wil en kan (werkattitude)
  • je aan te leren hoe je opleidingen en vacatures kan opzoeken
  • je informatie te geven over tewerkstellingsmaatregelen, opleidingen, vacatures, ...
  • je te helpen bij het solliciteren
  • mogelijke werkgevers voor je te contacteren
  • je voor te stellen aan andere diensten waarmee je in contact wil komen zoals VDAB, ....

Soorten werk

We zoeken zowel werk binnen de gewone arbeidsmarkt als in het alternatieve circuit:

  • beschutte werkplaatsen

  • sociale werkplaatsen

  • arbeidszorgcentra

  • ......

Voor wie?

Voor elke inwoner van Koekelare die in begeleiding is bij de sociale dienst van het Sociaal Huis.