Meldingen en klachten

Iets melden

Heb je een klacht over de dienst- of hulpverlening? Gemeente en Sociaal Huis Koekelare hebben een klachtenreglement, waarmee we klachten objectief kunnen behandelen.

Wat is een klacht?

Een vraag om informatie, een melding, een suggestie, bezwaar of petitie is geen klacht. Bij een klacht ben je als burger ontevreden over een handeling of prestatie die door het lokaal bestuur al dan niet werd uitgevoerd.

Procedure

Een klacht kan je indienen bij elke medewerker van gemeente en Sociaal Huis of mandataris.

  • schriftelijk: via het online formulier of per gewone brief met vermelding van naam - adres - telefoonnummer en wanneer je telefonisch te bereiken bent. Geef een korte beschrijving van de klacht en vermeld de administratieve dienst, het personeelslid of de mandataris tegen wie je klacht indient
  • telefonisch aan de klachtencoördinator: gemeentehuis - Sandra Arco op het nummer 051 61 04 87, Sociaal Huis - Nathalie Pysson op het nummer 051 58 10 01
  • via e-mail naar info@koekelare.be 

De klachtencoördinator registreert de klacht. Naargelang de inhoud van de klacht wordt een klachtenbehandelaar aangeduid. Die onderzoekt de ontvankelijkheid van de klacht. Binnen de 14 dagen na ontvangst van de klacht krijg je een brief van de klachtenbehandelaar.

We behandelen elke klacht discreet en vertrouwelijk.

Melding

Een melding kan je doorgeven via het online formulier.

Defecte straatverlichting, een gasgeur of een stroomonderbreking kan je melden via www.fluvius.be.