Technische dienst

De technische dienst geeft leiding aan en coördineert de dienst Openbare Werken, de groendienst, de dienst Gebouwen en de gemeentelijke werkplaats.

De dienst houdt zich bezig met de planning en opvolging van wegen- en rioleringswerken. Daarnaast staat de dienst in voor het onderhoud van wegen, voetpaden, riolering en straatkolken, beken en waterlopen, verkeerssignalisatie en straatnaamborden. De sneeuw- en ijzelbestrijding wordt door deze dienst gecoördineerd.

De groendienst zorgt voor de aanplanting en het onderhoud van de gemeentelijke groenzones en het openbaar groen. De dienst onderhoudt de speelpleinen, sportvelden en begraafplaatsen.

Bij de technische dienst kan je ook terecht met vragen over de nutsmaatschappijen zoals Fluvius, De Watergroep en Proximus.