Kleine herstellingen op openbaar domein

Vraag online aan

Kleine herstellingswerken aan het openbaar domein kan je online aanvragen of in het gemeentehuis aan het onthaal.

We registreren de meldingen chronologisch en voeren ze in principe ook in die volgorde uit. Werken die belangrijk zijn voor de veiligheid op het openbaar domein krijgen daarbij wel voorrang.

Na de registratie van je aanvraag komt de technische dienst de situatie ter plaatse bekijken. Daarna nemen onze diensten de werken in hun planning op en voeren ze de werken uit.

Vraag online aan