Verkeersreglementen

Een tijdelijk verkeersreglement kan worden opgesteld indien dit door het college voor burgemeester en schepenen noodzakelijk wordt geacht naar aanleiding van bepaalde activiteiten of gebeurtenissen. De besluitenlijsten van het college voor burgemeester en schepenen kan je raadplegen via deze link.