Vast bureau

Het vast bureau is belast met de afhandeling van zaken van dagelijks bestuur van het OCMW. Het vast bureau heeft dezelfde samenstelling als het college van burgemeester en schepenen en bestaat uit de burgemeester en 4 schepenen.

Samenstelling