Subsidies voor sportverenigingen

Erkende sportclubs die aan jeugdwerking doen kunnen hiervoor een subsidie krijgen. 

Daarnaast betaalt de gemeente trainerscursussen terug en is er een toelage voor sportclubs naargelang het aantal gediplomeerde jeugdtrainers in hun rangen.

De voorwaarden om de toelages te ontvangen staan opgesomd in het reglement.