Subsidies jeugdverenigingen

De gemeente verleent een subsidie voor verschillende jeugdinitiatieven.

Erkende lokale jeugdverenigingen kunnen een subsidie krijgen voor hun werking. Daarnaast kent de gemeente ook een vormings- en een lokaalsubsidie toe.

De voorwaarden kan je terugvinden in het reglement.