Strafregister

Bij de dienst Strafregister kan je een uittreksel uit het strafregister aanvragen. Dat vervangt het vroegere 'getuigschrift van goed zedelijk gedrag'.