Sociaal pedagogische toelage

Wie thuis de verzorging en de opvoeding van een kind met een zware handicap op zich neemt, kan hiervoor een toelage krijgen.

De voorwaarden kan je nalezen in het reglement.