Secretariaat Sociaal Huis

Het secretariaat van het Sociaal Huis ondersteunt de directeur Welzijn en Gezin en de financieel directeur in hun werking.