Lokaal Netwerk Vrijetijdsparticipatie

Met het Participatiedecreet zet de Vlaamse overheid in op 'Lokale netwerken personen in armoede' die participatiedrempels voor personen in armoede op het vlak van cultuur-, jeugdwerk- en sport wegwerken.

De aanpak van armoede is ook een opdracht voor het lokale niveau. De Vlaamse overheid moedigt daarom gemeenten aan om op lokaal vlak een dynamisch beleid uit te bouwen voor personen in armoede. Participatie aan cultuur, jeugdwerk en sport vormt een integraal onderdeel van dat beleid. Op het terrein zelf ervaart men doorgaans zeer sterk de nood om meer samen te werken en te overleggen. Daarom zet de Vlaamse overheid via het Participatiedecreet in op de creatie van lokale netwerken personen in armoede. Deze netwerken krijgen als opdracht de participatiedrempels voor personen in armoede op het vlak van cultuur, jeugdwerk en sport weg te werken. 

In Koekelare is er sinds 2019 een lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie actief met een vertegenwoordiging van alle gemeentelijke diensten die iets met vrije tijd in de ruime zin te maken hebben: de diensten cultuur en toerisme, bibliotheek, de muziekacademie, jeugd en sport. Daarnaast vormt de sociale dienst van het Sociaal Huis de link naar het lokaal sociaal beleid, ook het lokale Rap op Stap kantoor vult het netwerk aan met hun expertise en praktijkervaring. Tot slot is er in het netwerk ook plaats voor een vertegenwoordiging van een lokale Welzijnsschakel. In Koekelare heeft het lokaal netwerk reeds geleid tot een uitbreiding van de Kansenpas Koekelare en een verdubbeling van het budget om vrijetijdsbeleving op de krikken voor de kwetsbare doelgroep.