Bijzonder comité voor de sociale dienst

Het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) is het 2de uitvoerend orgaan van het OCMW, naast het vast bureau.

Het comité is bevoegd voor individuele dossiers inzake maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie.

Het BCSD bestaat uit een voorzitter en 6 leden.

Samenstelling