Brandweer Westhoek

Koekelare heeft een eigen brandweerpost maar maakt deel uit van de hulpverleningszone Brandweer Westhoek. Die bestaat uit 23 posten verspreid over 18 Westhoekgemeenten. De post in Koekelare telt meer dan 30 vrijwillige brandweerlui (m/v). De dagelijkse leiding is in handen van postoverste Kapt. ir. Dries Depreitere.

Snelste adequate hulp

Met het principe van de snelste adequate hulp (SAH) zijn het niet langer de gemeentegrenzen die bepalen welke brandweerpost tussenkomt bij een brand of ongeval. De post die het snelst met adequate middelen en personeel ter plaatse kan zijn biedt hulp.

Bel voor dringende interventies steeds het noodnummer 112.