Wat is een zorgvolmacht?

Gepubliceerd op zaterdag 1 juni 2024 8.30 u.
Soms slaat het noodlot ongewild toe en komen we in een situatie terecht waarbij we zelf ons vermogen (o.a. inkomen) niet meer kunnen beheren. Een zorgvolmacht biedt hier mogelijks een oplossing zonder dat er een gerechtelijke beslissing moet volgen.

Wat is het?


Een zorgvolmacht is een juridische overeenkomst waarbij je schriftelijke toestemming geeft aan één of meerdere personen die jij vertrouwt om beslissingen (persoonlijk/financiële zaken) te nemen in jouw naam voor het geval jij dit niet meer kan of ‘wilsonbekwaam’ bent. Dit kan bijvoorbeeld in geval van ziekte, handicap, ouderdom, …

Let op: een zorgvolmacht is niet gelijk aan een akte voor bewindvoering.

Waar en hoe aanvragen?


Je kan een zorgvolmacht laten opmaken wanneer je nog wilsbekwaam bent en op dat moment meerderjarig bent. Je beslist hierbij zelf wanneer deze volmacht ingaat en kan dit ook altijd stopzetten.

De zorgvolmacht telt alleen als dit op papier staat en geregistreerd werd via het Centraal Register voor Lastgevingen (CRL). Hiervoor moet je naar de griffie van de rechtbank gaan of naar een notaris.

De meeste mensen laten dit neerschrijven door een notaris. De notaris zal het document opstellen zodat dit voldoet aan jouw wensen en de wettelijke vereisten.

Kostprijs


Vanaf 01/01/2024 geldt er een vaste vergoeding (ereloon notaris) voor het opstellen van een zorgvolmacht, dit bedraagt €211. Indien er 2 personen de zorgvolmacht geven, bedraagt dit € 319.

Naast deze vaste vergoeding moet je ook rekening houden met andere bijkomende kosten zoals registratierechten,… .

Meer info

  • Zoek een notaris via de website ‘notaris.be’.
  • Vind je het aanspreken van een notaris nog een stap te ver? Neem contact op met de Dienst Maatschappelijk Werk van je ziekenfonds of de dienst D.O.P West-Vlaanderen.