Vernieuwing Catstraat, Lekestraat, Oostmeetstraat, Sterrewegel

De werken aan de Catstraat, Lekestraat, Oostmeetstraat en Sterrewegel zullen - na de nodige voorbereidingswerken - op 8 augustus 2022 aanvangen. De totale uitvoeringstermijn wordt voorzien op 340 werkdagen, wat neerkomt op ruim anderhalf jaar. 

Er zal onvermijdelijk hinder zijn door deze werken maar om dit enigszins te beperken, wordt de opdracht gefaseerd uitgevoerd. Dit betekent dat er telkens een fase afgewerkt moet zijn vooraleer een volgende fase kan aanvatten. In de infobrieven onderaan deze pagina zit een schematische voorstelling van de fasering waaraan de aannemer zich dient te houden.

Eerste fase

Op 8 augustus zal er gestart worden met de opbraak van het kruispunt Oostmeestraat – Catstraat – Barnestraat (kruispunt ‘De Pluim’) en op dit kruispunt zullen ook de rioleringswerken starten. Aansluitend wordt de rijweg richting Ringlaan opgebroken en wordt er in dit deel van de weg een nieuwe riolering aangelegd. 

De aanleg van deze riolering en de overkoppeling van de woningen op de nieuwe riolen zal ongeveer tot eind oktober ’22 duren. In deze periode zullen de voetpaden zo veel mogelijk blijven liggen om de toegang tot de woningen maximaal te behouden. Na aanleg van de riolering wordt er een voorlopige rijweg voorzien in steenpuin zodat de woningen enigszins bereikbaar zijn met een voertuig en er doorgang mogelijk is voor hulpdiensten. Doorgaand verkeer zal niet mogelijk zijn.

Vanaf november wordt de oude riolering opgebroken waardoor De Watergroep en Fluvius hun nieuwe leidingen verder kunnen aanleggen. In deze periode zal er ook gestart worden met de afwerking van de rijweg, het fietspad, de parkeerstroken en het voetpad.

Door de geplande werken zal de lijnbus op Lijn 55 (Leke – Brugge) het normale traject niet kunnen volgen. De Lijn voorziet gedurende de volledige duur van de werken een omleiding via Moere (zie kaart in infobrief 2). 

Volgende fases 

Per fase zal er aan de betrokken bewoners bijkomende en meer gedetailleerde informatie bezorgd worden met een duidelijke planning en timing en met algemene gegevens over de werf. Deze informatie zal ook telkens op deze pagina toegevoegd worden. 

De infobrieven die reeds bedeeld werden bij alle betrokken inwoners, kan je onderaan deze pagina nalezen. 

Voor meer informatie kan je steeds terecht bij Bart Inghelbrecht van de technische dienst. De contactgegevens vind je op deze pagina.