Vernieuwing Catstraat, Lekestraat, Oostmeetstraat, Sterrewegel

De werken aan de Catstraat, Lekestraat, Oostmeetstraat en Sterrewegel gingen - na de nodige voorbereidingswerken - op 8 augustus 2022 van start. De totale uitvoeringstermijn wordt voorzien op 340 werkdagen, wat neerkomt op ruim anderhalf jaar. 

Er zal onvermijdelijk hinder zijn door deze werken maar om dit enigszins te beperken, wordt de opdracht gefaseerd uitgevoerd. Dit betekent dat er telkens een fase afgewerkt moet zijn vooraleer een volgende fase kan aanvatten. 

Fase per fase 

Per fase zal er aan de betrokken bewoners bijkomende en gedetailleerde informatie bezorgd worden met een duidelijke planning en timing en met algemene gegevens over de werf. Deze informatie zal ook telkens op deze pagina toegevoegd worden. 

De infobrieven die reeds bedeeld werden bij alle betrokken inwoners, kan je onderaan deze pagina nalezen. 

Ophaling vuilnis

Bewoners die langs de werf wonen, kunnen gedurende de volledige periode van de werken hun vuilniszakken de avond vóór de ophaling deponeren op de drie aangeduide ophaalpunten.
De ophaalpunten bevinden zich telkens aan het begin en aan het einde van de werf. Er is een derde ophaalpunt voorzien op het kruispunt met de Barnestraat. De aannemer zal de nodige maatregelen treffen om de ophaalpunten goed aan te duiden.

Alvast van harte bedankt voor jullie begrip en medewerking!

Voor meer informatie over de wegenwerken kan je steeds terecht bij Bart Inghelbrecht van de technische dienst. De contactgegevens vind je op deze pagina.