Wegen- en rioleringswerken Oostmeetstraat, Catstraat en Lekestraat

Gepubliceerd op donderdag 18 november 2021 13.58 u.
Volgende week wordt er in opdracht van Fluvius en De Watergroep gestart met de voorbereidende werken voor de vernieuwing van de Oostmeetstraat, Catstraat en Lekestraat.

Vanaf maandag 22 november zullen er langs de Oostmeetstraat verkenningssleuven gemaakt worden en zullen er bovendien bekabelingswerken uitgevoerd worden op het kruispunt Oostmeetstraat-Catstraat-Barnestraat. Deze werken zullen 2 à 3 weken duren.

Aansluitend zullen er langs de Oostmeetstraat aan de kant van de pare huisnummers vanaf het kruispunt met de Catstraat, richting Ringlaan, nieuwe ondergrondse leidingen aangelegd worden. Het drinkwaternet wordt vernieuwd, de laagspanningskabels worden ondergronds gebracht en er komt nieuwe openbare verlichting. Daarnaast worden er aanpassingen uitgevoerd in functie van de nieuwe rioleringen en de nieuwe weginfrastructuur. Deze fase zal ongeveer tot het einde van het jaar duren. Na nieuwjaar wordt er gestart in de Oostmeetstraat aan de kant van de onpare huisnummers.

Gedurende deze voorbereidende werken zal alle doorgaand en plaatselijk verkeer mogelijk blijven maar ter hoogte van de werkzones zal er gewerkt worden met verkeerslichten.

De betrokken bewoners zullen door de aannemer op de hoogte gebracht worden van de gedetailleerde planning.

Het is onvermijdelijk dat er tijdens deze werken hinder is voor de weggebruikers en de bewoners en we bedanken jullie alvast voor het begrip tijdens deze noodzakelijke werken.