Vorming opvoedingsondersteuning

Het Sociaal Huis Koekelare en Huis van het Kind Koekelare organiseren tweejaarlijks een avond omtrent opvoedingsondersteuning.

Telkens wordt er een lezing gegeven door een professional waarbij diverse thema's in verband met opvoeding op een interactieve manier worden gebracht.

Aan ouders en grootouders, leerkrachten, hulpverleners, begeleiders worden er handige tools aangeboden om het kind en/of de jongere te ondersteunen en te begeleiden tijdens het opvoedingsproces.