Vervanging van knotwilgen langs onze ‘Koekelareberg’

Gepubliceerd op maandag 8 februari 2021 9.33 u.
Op vraag van de Koekelaarse adviesraad voor Leefmilieu (KALM) werden de knotwilgen op de Koekelareberg onder de loep genomen en in kaart gebracht, evenals de knotwilgen op andere gemeentelijke locaties in de diverse deelgemeenten.

Specifiek voor de Koekelareberg gebeurde dit in samenwerking met het Regionaal Landschap Westhoek.

Uit deze studie is gebleken dat vele van deze knotwilgen in slechte staat waren. De staat van de knotwilgen werd op 2 verschillende momenten door 2 verschillende deskundigen nagezien en daarop werd een plan van aanpak geformuleerd.

Deze voorstellen zijn besproken en geadviseerd binnen de KALM, waarbij de milieuraad een aantal adviezen heeft gevormd naar de gemeente toe. Daaruit is een mooi compromis ontsproten waar elke partij zich kon in vinden.

Momenteel worden de 40 slechtste bomen verwijderd en opnieuw aangeplant waarbij er ook nog eens 16 extra bomen zullen worden geplant op plaatsen waar de knotwilg door de jaren heen was verdwenen. De nieuwe aanplantingen zullen in de toekomst een hogere stam hebben, zodat er geen hinder is voor het verkeer.

In de komende jaren zullen nog meerdere van de oude knotwilgen gefaseerd worden vervangen. Op deze manier blijft de toekomst van deze unieke straat met knotwilgen verzekerd! Het gefaseerd werken zorgt er eveneens voor dat de lokale biodiversiteit maximaal behouden blijft.