Vernieuwing verkeerslichten kruispunt Ringlaan - Moerestraat

Gepubliceerd op vrijdag 2 september 2022 11.38 u.
Het kruispunt Ringlaan - Moerestraat werd onlangs veiliger gemaakt. Er werd in het bijzonder rekening gehouden met fietsers en voetgangers (waaronder heel wat schoolgaande jeugd), maar evenzeer met alle andere weggebruikers van dit drukke kruispunt.

Hieronder lijsten we enkele belangrijke wijzigingen op die van toepassing zijn sinds de aansluiting van de nieuwe lichten. 

Loskoppeling van groenlicht

De assen van de Moerestraat liggen niet recht tegenover elkaar. Gevolg: voor veel weggebruikers ontstond een verwarrende situatie waarbij de voorrangregels bij het afslaan naar links vanuit de Moerestraat - in beide richtingen - niet altijd gerespecteerd werden.

Met een loskoppeling van groenlicht voor beide richtingen op de as Moerestraat vermijden we conflicten tussen linksafdraaiende wagens én fietsers enerzijds en verkeer op deze as anderzijds.

Er zijn drie fasen in het nieuwe seinplan: een fase groen op de as Ringlaan, een fase groen voor Moerestraat vanuit Eernegem (alle richtingen) en een fase groen voor Moerestraat vanuit het centrum (alle richtingen).

Aparte fietsverkeerslichten

Om fietsers veiliger het kruispunt te laten verlaten, werden aparte fietsverkeerslichten op de as Ringlaan voorzien die een stuk voorbij de verkeerslichten voor de wagens staan. Zij geven de fietsers voorsprong (minder kans op dodehoekongevallen).

Dynamisch seinplan

Er is een moderne detectie van het verkeer met een dynamisch seinplan. Wanneer er geen aanvragen zijn van de as Moerestraat (via detectie of via drukknoppen voor voetgangers en fietsers) blijft de as Ringlaan steeds op groen.