Vernieuwing Catstraat, Lekestraat, Oostmeetstraat en Sterrewegel

Gepubliceerd op woensdag 27 april 2022 15.33 u.
De werken aan de Catstraat, Lekestraat, Oostmeetstraat en Sterrewegel zullen - na de nodige voorbereidingswerken - op 8 augustus 2022 aanvangen. De totale uitvoeringstermijn wordt voorzien op 340 werkdagen, wat neerkomt op ruim anderhalf jaar. 

Er zal onvermijdelijk hinder zijn door deze werken maar om dit enigszins te beperken, wordt de opdracht gefaseerd uitgevoerd. Dit betekent dat er telkens een fase afgewerkt moet zijn vooraleer een volgende fase kan aanvatten. In de eerste infobrief onderaan deze pagina zit een schematische voorstelling van de fasering waaraan de aannemer zich dient te houden.

Concreet wordt er vanaf 8 augustus eerst gewerkt in de Oostmeestraat tussen de Ringlaan en de Catstraat. Deze fase zal 3 à 4 maanden duren. De riolering wordt in stukken van 50 meter aangelegd. Na de aanleg van de riolering wordt er een voorlopige verharding voorzien waardoor de woningen slechts heel kort onbereikbaar zullen zijn. De aannemer moet steeds zorgen voor een maximale bereikbaarheid van de woningen, ook in functie van de hulpdiensten.

Per fase zal er aan de betrokken bewoners bijkomende en meer gedetailleerde informatie bezorgd worden met een duidelijke planning en timing en met algemene gegevens over de werf. Deze informatie zal ook telkens op www.koekelare.be/wegenwerken-oostmeetstraat toegevoegd worden. 

De eerste infobrief werd op 27 april 2022 verdeeld in alle bussen van de betrokken bewoners en vind je eveneens onderaan deze pagina. 

Voor meer informatie kan je steeds terecht bij Bart Inghelbrecht van de technische dienst. De contactgegevens vind je hiernaast.