Update vogelgriepvirus H5

Gepubliceerd op maandag 11 januari 2021 15.56 u.
Hoewel de besmettingen met het vogelgriepvirus zijn weggewerkt besliste het FAVV toch om de ophokplicht voor pluimvee en vogels nog te behouden.
De ophokplicht geldt nog steeds voor het hele grondgebied!
 
Pluimvee moet worden opgehokt of afgeschermd met behulp van netten.
Dit geldt ook als je slechts enkele kippen houdt.
Voederen en drenken van de dieren moet verplicht binnen gebeuren of op een manier zodat contact met wilde vogels niet mogelijk is.
 
Deze maatregel is voor onbepaalde duur van kracht.