Tussenkomst begrafeniskosten

Als je niet over voldoende middelen beschikt, kan je bij een overlijden een aanvraag doen bij de sociale dienst van het Sociaal Huis om de begrafeniskosten ten laste te nemen voor een vooraf bepaald bedrag. Deze kosten worden, als dat mogelijk is, teruggevorderd uit de nalatenschap.