Gemeentelijke toelage functionele verbetering oude woningen

Het gemeentebestuur voorziet al jaren een toelage voor wie zijn oude woning functioneel verbetert. Ook de aanpassing van de woning aan een inwonende andersvalide komt hiervoor in aanmerking.

Alle voorwaarden kan je nalezen in het reglement.