Subsidie seniorenverenigingen

Elk jaar verdeelt het Sociaal Huis een subsidiebedrag van € 6000 over de Koekelaarse seniorenverenigingen en Samana. 

Het subsidiebedrag wordt verdeeld per actief lid / per jaar op basis van de voorwaarden beschreven in het reglement hieronder. De subsidie kan je aanvragen via het bijgevoegde formulier.