Signalisatievergunning parkeerverbod

Vraag online aan

Een parkeerverbod vraag je aan voor een verhuizing, om een container te plaatsen, voor een levering, … waarbij er geen hinder is voor het doorgaand verkeer. De duur van dit parkeerverbod bedraagt maximaal 7 kalenderdagen.

De gemeentelijke diensten plaatsen de signalisatie en nemen ze weg. Zij plaatsen de signalisatie uiterlijk 24 uur vooraf.

Voorwaarden

  • de aanvraag van het parkeerverbod moet uiterlijk 5 werkdagen vooraf gebeuren
  • de duur van het parkeerverbod bedraagt maximaal 7 kalenderdagen

Hoe dien je de aanvraag in?

  • digitaal via het formulier
  • bij de dienst Onthaal tijdens de openingsuren van het gemeentehuis