Signalisatievergunning inname openbaar domein voor werken met opbraak

Vraag online aan

Je vraagt een signalisatievergunning aan voor een inname van het openbaar domein (voetpad, fietspad, rijbaan, gelijkgrondse en/of verhoogde berm) voor werken met opbraak wanneer er hinder is voor het doorgaand verkeer en er een opbraak zal gebeuren van het openbaar domein.

De aanvrager plaatst de signalisatie en neemt ze weg conform de signalisatievergunning.

Voorwaarden

  • de aanvraag van de signalisatievergunning moet uiterlijk 15 werkdagen vooraf gebeuren. Deze termijn start pas wanneer de aanvraag volledig is
  • je voegt een signalisatieplan toe waarop de signalisatieborden die je wilt gebruiken staan aangeduid
  • een omleidingsplan is verplicht wanneer een straat volledig of gedeeltelijk (voor één richting) wordt afgesloten. Hierop staat de route die geldt als omleiding aangeduid
  • je brengt de signalisatie steeds aan overeenkomstig de signalisatievergunning

Hoe dien je de aanvraag in?

  • digitaal via het formulier
  • bij de dienst GIS - Mobiliteit tijdens de openingsuren van het gemeentehuis