Signalisatievergunning inname openbaar domein

Vraag online aan

Je vraagt een signalisatievergunning aan voor een inname van het openbaar domein (voetpad, fietspad, rijbaan, gelijkgrondse en/of verhoogde berm) wanneer er hinder is voor het doorgaand verkeer.

Deze signalisatievergunning is ook van toepassing voor elk parkeerverbod dat langer dan 7 kalenderdagen duurt.

De aanvrager plaatst de signalisatie en neemt ze weg conform de signalisatievergunning.

Voorwaarden

  • de aanvraag van de signalisatievergunning moet uiterlijk 15 werkdagen vooraf gebeuren. Deze termijn start pas wanneer de aanvraag volledig is
  • de aanvrager brengt de signalisatie aan overeenkomstig de signalisatievergunning

Hoe dien je de aanvraag in?

  • digitaal via het formulier
  • bij de dienst GIS - Mobiliteit tijdens de openingsuren van het gemeentehuis