Seizoenarbeiders update 14 oktober

Buitenlandse seizoenarbeiders die naar België reizen om in de land- en tuinbouwsector te werken, vormen een verhoogt risico op bijkomende besmettingshaarden van het coronavirus.

Oranje of rode zone

Werknemers die uit een oranje of rode zone komen, moeten bij aankomst in quarantaine gaan en zich laten testen op het coronavirus (ten vroegste vanaf de vijfde dag van quarantaine). De verplichting tot quarantaine en het zich laten testen vervalt als deze vrijstelling bevestigd wordt door een sms die men ontvangt na het invullen van de optionele zelfevaluatie van het risico op besmetting, zoals opgenomen in het Passagier Localisatie Formulier. 

Groene zone

Werknemers die uit een groene zone komen, moeten bij aankomst hun temperatuur laten meten door de werkgever. Bij verhoogde temperatuur of duidelijke ziektesymptomen dient meteen een arts te worden geraadpleegd.

Bubbels van 10

De seizoenarbeiders moeten op de bedrijven tewerkgesteld, getransporteerd en gelogeerd worden in dezelfde, vaste groepen van maximaal 10 personen. 

Bijkomende nuttige informatiebronnen

  • Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken

Lijst met kleurencodes per land

https://diplomatie.belgium.be/nl

  • Veilig aan de slag

https://www.veiligaandeslag.be/

  • Federale Overheidsdienst Volksgezondheid

www.info-coronavirus.be/

  • Agentschap Integratie & Inburgering

Coronavirus: meertalige informatie

www.integratie-inburgering.be/corona-meertalige-info

  • Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid Arbeid en Sociaal Overleg

Preventiechecklist COVID-19 Landbouw

werk.belgie.be/sites/default/files/content/documents/Coronavirus/sector/preventiechecklistlandbouw.pdf

Preventiechecklist COVID-19 Seizoensarbeid

werk.belgie.be/sites/default/files/content/documents/Coronavirus/sector/Preventiechecklistlandbouwseizoenarbeiders.pdf

Preventiechecklist COVID-19 Huisvesting seizoensarbeiders

werk.belgie.be/sites/default/files/content/documents/Coronavirus/sector/Preventiechecklistlandbouw_huisvestingseizoensarbeiders.pdf

  • Boerenbond

Personeel en tewerkstelling: veelgestelde vragen

https://www.boerenbond.be/kenniscentrum/onderwerpen/boerenbond-volgt-ontwikkelingen-coronavirus-op-de-voet/personeel-en-tewerkstelling

  • Werkers

https://www.werkers.be/corona-crisis