Seizoenarbeiders

Buitenlandse seizoenarbeiders die naar België reizen worden aanzien als een essentiële verplaatsing en vallen dus niet onder de richtlijnen die van toepassing zijn op toeristen die naar ons land reizen. Concreet betekent dit dat een seizoenarbeider die vertrekt uit een land dat rood is ingekleurd voor COVID-19 en naar ons land komt om te werken, geen 14 dagen in quarantaine moet gaan.

Het moment om te beoordelen uit welke zone (groen, oranje, rood) een seizoenarbeider komt, wordt vastgesteld op het ogenblik van de inschrijving van de seizoenarbeider in de gemeente. Seizoenarbeiders uit een rode zone moeten verplicht getest worden, voor seizoenarbeiders uit een oranje zone is testen aanbevolen. In afwachting van het resultaat moet de arbeider in quarantaine gaan.

De seizoenarbeiders moeten op de bedrijven tewerkgesteld, getransporteerd en gelogeerd worden in dezelfde, vaste groepen van maximaal 10 personen. 

Positieve test

Wanneer een seizoenarbeider positief wordt getest op COVID-19 op een land- en tuinbouwbedrijf, is de werkgever verplicht om de ganse bubbel van maximaal 10 personen te laten testen op COVID-19. Deze bubbel van maximaal 10 personen wordt verplicht apart te werken op het tuinbedrijf tot de uitslagen van de COVID-test gekend zijn. Zij mogen in afwachting van de uitslagen van de test niet in de buurt komen van andere arbeiders.

Je kan als werkgever een beroep doen op je eigen Arbeidsgeneeskundige Dienst van de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (zoals CLB, Idewe, Attentia, Securex…) waarbij je als werkgever bent aangesloten om jouw seizoenarbeiders op het bedrijf te laten testen.

Winkelen

Wij vragen met aandrang om als werkgever goede afspraken met de seizoenarbeiders te maken met betrekking tot het winkelen. Een mondmasker dragen is verplicht wanneer de seizoenarbeider zich op drukke plaatsen begeeft, dus ook tijdens het winkelen.

Vanuit het paritair comité voor het tuinbouwbedrijf werd op 7 juli twee cao’s afgesproken die algemeen bindend zijn verklaard en gaan over de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan (met o.a. temperatuurmeting) en de vaststelling van de preventiechecklisten.

Bijkomende nuttige informatiebronnen

  • Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken

Lijst met kleurencodes per land

https://diplomatie.belgium.be/nl

  • Veilig aan de slag

https://www.veiligaandeslag.be/

  • Federale Overheidsdienst Volksgezondheid

www.info-coronavirus.be/

  • Agentschap Integratie & Inburgering

Coronavirus: meertalige informatie

www.integratie-inburgering.be/corona-meertalige-info

  • Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid Arbeid en Sociaal Overleg

Preventiechecklist COVID-19 Landbouw

werk.belgie.be/sites/default/files/content/documents/Coronavirus/sector/preventiechecklistlandbouw.pdf

Preventiechecklist COVID-19 Seizoensarbeid

werk.belgie.be/sites/default/files/content/documents/Coronavirus/sector/Preventiechecklistlandbouwseizoenarbeiders.pdf

Preventiechecklist COVID-19 Huisvesting seizoensarbeiders

werk.belgie.be/sites/default/files/content/documents/Coronavirus/sector/Preventiechecklistlandbouw_huisvestingseizoensarbeiders.pdf

  • Boerenbond

Personeel en tewerkstelling: veelgestelde vragen

https://www.boerenbond.be/kenniscentrum/onderwerpen/boerenbond-volgt-ontwikkelingen-coronavirus-op-de-voet/personeel-en-tewerkstelling

  • Werkers

https://www.werkers.be/corona-crisis