Schuldhulpverlening

Voor wie?

Mensen die moeilijkheden ondervinden om een evenwicht te houden tussen inkomsten en uitgaven. Hierdoor stapelen schulden zich op. Dat kan vele oorzaken hebben: een moeilijke echtscheiding, een laag inkomen, een verkeerd bestedingspatroon, ongeval of ziekte, ...

Wat en hoe?

De maatschappelijk werker gaat samen met jou op zoek naar een mogelijkheid om terug een financieel evenwicht te bereiken en/of schulden af te betalen op een menswaardige manier.

Er zijn verschillende hulpvormen:

Budgetbegeleiding is erop gericht mensen met financiële moeilijkheden te helpen om hun inkomen te besteden. We maken een overzicht van de inkomsten, uitgaven en eventuele schulden. Er worden prioriteiten vastgelegd en een betalingsplan opgemaakt. De begeleide personen blijven hun inkomen zelf beheren en staan in voor de betalingen. De hulpverlening van de maatschappelijk werker bestaat uit informatie, advies en bemiddeling.

Budgetbeheer heeft dezelfde doelstelling maar hier beheert de maatschappelijk werker het inkomen geheel of gedeeltelijk. Er wordt een budgetrekening geopend. Op deze rekening wordt het volledig inkomen gestort en in samenspraak met de maatschappelijk werker wordt het wekelijks huishoudgeld bepaald.

Schuldbemiddeling houdt in dat er afspraken worden gemaakt met schuldeisers. We maken een afbetalingsplan op.

Collectieve schuldenregeling kan een oplossing bieden wanneer budgetbeheer dat niet doet en de schuldenlast dermate groter wordt. Op basis van een verzoekschrift aan de arbeidsrechtbank beslist de arbeidsrechter om al dan niet over te gaan tot een collectieve schuldenregeling. De aangestelde schuldbemiddelaar beheert dan de inkomsten en uitgaven. De intresten die uit de schulden voortvloeien worden opgeschort.