Schadevergoeding bij rampen

Gepubliceerd op donderdag 19 november 2020 17.39 u.
Het Vlaams Rampenfonds verleent een tegemoetkoming in de materiële schade, veroorzaakt door natuurfenomenen, die door de Vlaamse Regering als ramp worden erkend.

Vanaf heden wordt niet langer een onderscheid gemaakt tussen algemene rampen en landbouwrampen. Alle schade veroorzaakt door erkende uitzonderlijke weersomstandigheden worden vanaf heden behandeld door het Vlaams Rampenfonds.

Voor rampen die zich voordeden tot eind 2019 blijft het onderscheid tussen algemene rampen (behandeld door het Vlaams Rampenfonds) en landbouwrampen (met enkel landbouwschade), behandeld door het Departement Landbouw & Visserij, bestaan.

Opgelet: Indien je schade hebt geleden, contacteer eerst jouw verzekeringsmaatschappij. De tegemoetkoming voor schade wordt uitgesloten voor goederen die in principe kunnen verzekerd worden door een woningpolis (polis brand-“eenvoudige risico’s").

Wat schade betreft kan een vergoeding door weersverschijnselen, vermeld in de artikelen 4 tot en met 15 van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2020 tot uitvoering van het decreet van 5 april 2019 houdende de tegemoetkoming in de schade die aangericht is door rampen in het Vlaamse Gewest in aanmerking komen. (https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1033800¶m=inhoud&ref=search&AVIDS=)

 

Een aanvraag indienen:

Niet langer het gemeentebestuur, maar de schadelijders zelf dienen vanaf heden binnen zestig dagen na het schadelijk weersverschijnsel een aanvraag tot erkenning als ramp in bij het Vlaams Rampenfonds. De aanvraag wordt bij voorkeur ingediend via het e-loket dat het Vlaams Rampenfonds ter beschikking stelt (https://rampenfonds.vlaanderen.be/).

Voor schade die werd geleden door een uitzonderlijk weersverschijnsel dat zich voordeed tussen 1 januari 2020 en 9 november 2020 kan, bij wijze van overgangsmaatregel, een aanvraag tot erkenning worden ingediend tot en met 8 januari 2021. De meldingen die het Vlaams Rampenfonds reeds voor deze weersverschijnselen ontving, zullen worden meegenomen in het onderzoek naar de eventuele erkenning van deze weersverschijnselen.

Voor verdere inlichtingen kan u terecht op de website van het Vlaams Rampenfonds https://overheid.vlaanderen.be/rampenfonds of via email: rampenfonds@vlaanderen.be.