Samenwerking Gezinsbond

Het Sociaal Huis en de Gezinsbond Koekelare werken samen om de werking van de Gezinsbond bij ieder gezin bekend te maken.

Voor kwetsbare gezinnen zoals gezinnen in armoede, eenoudergezinnen, nieuw samengestelde gezinnen en gezinnen met een andere etnisch-culturele achtergrond willen we de Gezinsbond toegankelijker maken.

  • Een activiteit zoals de tweedehandsbeurs willen we bekender maken bij de gezinnen die gekend zijn bij de sociale dienst.
  • Er is een tussenkomst voor kansarme gezinnen in het lidgeld voor de Gezinsbond.
  • Activiteiten zoals de Paaseierenraap en Sint-Maarten worden financieel ondersteund door het Sociaal Huis voor de gezinnen die in aanmerking komen.

Voor wie?

Het Sociaal Huis onderzoekt eerst de financiële situatie van het gezin. Wie komt in aanmerking?

  • Categorie 1: mensen met een verhoogde tegemoetkoming (RVV) of het OMNIO-statuut.

  • Categorie 2: gezinnen met een laag inkomen.

  • Categorie 3: personen met een schuldenoverlast. Beschikking toelaatbaarheid in het kader van collectieve schuldenregeling, procedure schuldbemiddeling overeenkomstig de wet op het consumentenkrediet.