Project 'Zot van ('t) Boeren'

Het Europees leaderproject 'Zot van ('t) Boeren wil dat boeren en tuinders sterker staan om hun problemen beter aan te kunnen.

De bedoeling is om de bestaande hulpverlening dichter bij de wereld van de land- en tuinbouw te brengen. De ervaring leert immers dat land- en tuinbouwers nog te veel aarzelen om een vraag te stellen aan hulpverleners.

'Zot van ('t) Boeren' wil beter samenwerken met het zorgnetwerk. Daarom is er een aanspreekpunt in het Sociaal Huis.

Maatschappelijk werkster Sofie Dewulf neemt die rol op zich. Je kunt haar bereiken via de contactgegevens van de sociale dienst.