Premies andere instanties

Als je een woning bouwt of verbouwt, kan je naast de gemeentelijke toelagen voor de verbetering van oude woningen en de installatie van een zonneboiler ook een premie krijgen van andere instanties, zoals Fluvius, Wonen-Vlaanderen en de Federale Overheidsdienst Financiën. 

Meer informatie op www.premiezoeker.be.