Plantpakketten

In de voorgaande decennia zijn veel kleine landschapselementen zoals hagen, heggen, houtkanten, kleine bosjes en knotbomen in onze regio verdwenen. Onder andere door schaalvergroting in de landbouw, maar evenzeer door nalatig onderhoud of moedwillig verwijderen door particulieren. Kleine landschapselementen hebben niet enkel een ecologische functie, ze maken het landschap ook visueel aantrekkelijk. Gelukkig is er de voorbije jaren een kentering en werden er terug meer kle’s in ere hersteld of werden er nieuwe aangeplant. 

Subsidie

Om de aanplant van kle’s te stimuleren organiseert de gemeente Koekelare een gezamenlijke aankoop van plantpakketten. Bovendien subsidieert de gemeente ook nog een deel van de aankoopkost. Op deze manier kunnen we de plantpakketten aanbieden tegen een zeer voordelig tarief. Daarnaast kiezen we voor streekeigen plantmateriaal, wat betekent dat de planten beter zijn aangepast aan de lokale omstandigheden. De plantpakketten kunnen aangekocht worden door inwoners die wonen in agrarisch gebied, natuurgebied of woongebied met landelijk karakter.

Welke types plantgoed bieden we aan:

  • verschillende soorten jong plantgoed in pakketten van 20 planten voor € 5/plantpakket
  • verschillende types hoogstambomen in pakketten van 5 bomen voor € 40/plantpakket
  • verschillende types hoogstamfruitbomen in pakketten van 5 bomen voor € 50/plantpakket

Interesse?

Het volledige reglement en de aanvraagformulieren vind je hieronder terug.

Bestellingen geef je tegen 1 november door aan de milieudienst. Het plantgoed kan je dan later ophalen op enkele vastgelegde datums.