Persoonlijke info over vaccinatie via 'Mijn burgerprofiel'

Wat is ‘Mijn Burgerprofiel’?

Mijn Burgerprofiel is een digitaal platform en bevat een persoonlijk overzicht van al jouw officiële gegevens en overheidsadministratie.

Het biedt een handig overzicht van alle lopende zaken bij de lokale overheid, maar ook op Vlaams en Federaal niveau. Zo kan je als burger de status van je persoonlijke dossiers volgen, bijvoorbeeld bij het aanvragen van een toelating of een premie, een studietoelage of bouwaanvraag.

Je kan ook doorklikken om het dossier te raadplegen in het e-loket van de bevoegde overheidsdienst. Bovendien kan je er officiële attesten en andere documenten downloaden.

Mijn Burgerprofiel is een groeitraject en zal op termijn steeds meer gegevens bevatten.

Mijn Burgerprofiel in tijden van corona

Binnen ‘Mijn Burgerprofiel’ werd ook een luik rond de coronavaccinatie voorzien.

Van zodra jouw vaccinatiedatum gekend is (dus wanneer je jouw oproepingsbrief en/of e-mail/sms hebt gekregen), kun je jouw vaccinatiegegevens nakijken via ‘Mijn Burgerprofiel’. Je zal er de datum van je vaccinatie terugvinden en je kan de afspraak via dit platform in één klik bevestigen.

Ook wanneer de datum van jouw vaccinatie nog niet gekend is, zal dit zo weergegeven worden in je profiel.

Meld je snel en eenvoudig aan

Je meldt je heel eenvoudig aan via deze link

Hou je identiteitskaart of itsme-app bij de hand. Na controle van je identiteitsgegevens, kan je jouw burgerprofiel volledig raadplegen.

Je vindt er zelfs een instructiefilmpje terug waarin heel duidelijk wordt uitgelegd wat Mijn Burgerprofiel allemaal voor jou kan betekenen.

Heb je vragen over 'Mijn Burgerprofiel' of heb je hulp nodig? Bel het gratis nummer 1700.