Palliatieve premie

Palliatieve zorgen worden toegediend aan personen die ongeneeslijk ziek zijn en er bewust voor kiezen om thuis bij hun gezin te sterven. Dat brengt echter vaak hoge kosten met zich mee.

Een palliatieve premie is een tussenkomst in de geneeskundige verzorging, verzorgings- en hulpmiddelen. Elke persoon heeft immers recht op een menswaardig sterven.

Het Sociaal Huis ondersteunt met de palliatieve premie personen die thuis willen sterven.

Wie heeft recht op de palliatieve premie?

De palliatieve premie kan je enkel ontvangen wanneer het RIZIV ook een gelijkwaardige premie heeft toegekend.

Hoeveel bedraagt de premie?

Het Sociaal Huis betaalt een premie van 250 euro. Je kan dit bedrag twee keer ontvangen, op voorwaarde dat het RIZIV dit eveneens twee keer heeft toegekend.

Als je recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering, wordt de premie van 250 euro verhoogd met 50%.

Hoe aanvragen?

De premie van het Sociaal Huis kan je aanvragen met een eenvoudig aanvraagformulier, dat je samen met een attest van de mutualiteit moet binnenbrengen bij de sociale dienst van het Sociaal Huis.