Opmaak RUP site Da Vinci Atheneum – publieke raadpleging en participatiemoment

Gepubliceerd op maandag 4 november 2019 11.56 u.
Het gemeentebestuur is gestart met de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan of RUP voor de ontwikkeling van een deel van de site van het Da Vinci Atheneum in de Moerestraat.

Met dit RUP wil de gemeente Koekelare de braakliggende gronden en leegstaande gebouwen op het schooldomein van het Da Vinci Atheneum in de Moerestraat herbestemmen door een bijko­mend woonaanbod te voorzien in de hoofdkern Koeke­lare. Het gemeentebestuur geeft hiermee uitvoering aan de woonprogrammatie die door het provinciebestuur West-Vlaanderen aan de gemeente Koekelare werd toegekend en voorziet ook ruimte voor gemeenschapsvoorzieningen.

Van 15 november 2019 tot en met 15 januari 2020 organiseert het gemeentebestuur Koekelare een eerste raadpleging over de inhoud van de startnota. In die periode kun je ons jouw opmerkingen en aanvullingen schriftelijk bezorgen:

  • Via e-mail: info@koekelare.be
  • Met de post: College van Burgemeester en Schepenen, Sint-Maartensplein 19 - 8680 Koekelare.
  • Persoonlijk: aan het onthaal van het gemeentehuis, Sint-Maartensplein 19 - Koekelare

Je kunt de start- en procesnota inzien bij de dienst Omgeving in het gemeentehuis, Sint-Maartensplein 19 in Koekelare, elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur.

Of raadpleeg hier de digitale versie.

Om het draagvlak voor en de kwaliteit van het RUP site Da Vinci Atheneum te vergroten, organiseren we een participatiemoment op woensdag 18 december 2019 om 18u45 in De Brouwerij, Sint-Maartensplein 15B in Koekelare.