Ophokplicht voor pluimvee en vogels

Gepubliceerd op woensdag 18 november 2020 10.29 u.
Sinds 15 november moeten alle houders van pluimvee en vogels hun dieren verplicht ophokken of afschermen. Gezinnen die kippen houden moeten de dieren dus ook ophokken maar ook siervogels en duiven vallen onder deze maatregel.

Je kan dit doen door de dieren af te schermen mat behulp van netten. De voeder- en drinkbak moeten binnen geplaatst worden of, indien dit niet mogelijk is, ook worden afgeschermd met een net. 

Verzamelingen van pluimvee zoals openbare markten, tentoonstellingen, wedstrijden, beurzen,… zijn momenteel niet toegelaten in het kader van de coronamaatregelen. Van zodra de coronamaatregelen dergelijke evenementen opnieuw toestaan, worden striktere regels van kracht dan voordien het geval was.

Meer info: http://www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp