Onderwijscheques vanaf het nieuwe schooljaar

Gepubliceerd op donderdag 5 juli 2018 10.17 u.
Vanaf het schooljaar 2018-2019 kan je onderwijscheques aankopen bij het Sociaal Huis. Gezinnen met een laag inkomen hebben het vaak moeilijk om de financiële last te dragen die het begin van een schooljaar met zich meebrengt.

We willen daarom met de onderwijscheques gezinnen die het financieel moeilijk hebben een duwtje in de rug geven.

Waarvoor kan je ze gebruiken?

Onderwijscheques kan je gebruiken voor:

  • verplichte uitgaven vastgelegd in het schoolreglement
  • schoolreizen en -uitstappen waaraan elke leerling moet deelnemen
  • sportdagen tijdens de schooltijden
  • verplichte boeken, werkmateriaal, kopies afgeleverd door de school
  • zwem- en turngerief afgeleverd door de school
  • schoolmaaltijden

Je kunt de onderwijscheques niet gebuiken voor:

  • het betalen van dranken of snacks
  • foto’s die op school van de leerlingen en de klassen worden gemaakt

Voor wie?

De onderwijscheques zijn er voor elke leerling of student die gedomicilieerd is in Koekelare en er effectief en legaal verblijft, schoolloopt in het peuter-, kleuter-, lager of secundair onderwijs en Se-n-Se in of buiten Koekelare en ingeschreven is als een regelmatige leerling of student en waarvan de ouders een gezamenlijk belastbaar inkomen hebben dat niet hoger is dan € 18.363,39 vermeerderd met € 3.399,56 per gezinslid ten laste (deze bedragen worden geïndexeerd).

Gezinnen die zich in een situatie bevinden waarbij de menswaardigheid in het gedrang komt en waarbij het basisrecht op onderwijs van de kinderen specifiek precair is, kunnen in aanmerking komen na sociaal onderzoek.

Waarde en kostprijs

Een onderwijscheque heeft een waarde van € 10. De persoon die de onderwijscheque aanvraagt, betaalt zelf € 2 per cheque aan het OCMW.

Hoe en waar aanvragen?

Onderwijscheques kan je aanvragen vanaf 1 augustus tot en met 31 mei van het lopend schooljaar in het Sociaal Huis.