Captatieverbod in Ijzerbekken

Gepubliceerd op maandag 25 mei 2020 17.15 u.
Door de droogte is het waterpeil van de Ijzer sterk gezakt. Daarom besliste de provinciegouverneur dat er vanaf 25 mei een captatieverbod geldt voor alle waterlopen in het IJzerbekken.

Vorige week werd al een captatieverbod ingevoerd bij een zestal ecologisch kwetsbare beken en waterlopen. Het gaat daarbij om de afgesneden meanders van de Leie en de Schelde en de stroomgebieden van de Poperingevaart, de Kemmelbeek, de Handzamevaart, de Rivierbeek, de Hertsbergebeek en de Bornebeek. Ook in het Blankaertbekken in Woumen geldt een verbod.

Door een verdere daling van de waterpeilen, wordt het captatieverbod uitgebreid tot het volledige Ijzerbekken. Vanaf 25 mei is het verboden water te capteren uit alle onbevaarbare waterlopen van het Ijzerbekken, de afgesneden meanders van de Leie en de Schelde en de onbevaarbare waterlopen in de stroomgebieden van Rivierbeek-Hertsbergebeek en de Bornebeek.

Uitzondering hierop is het beperkt capteren van water als drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat en het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.

De gouverneur roept op om spaarzaam met water om te springen.

Het politiebesluit van de gouverneur en een kaart met de stroomgebieden waarop het captatieverbod van kracht is vind je hier