Standplaats vacant op de septemberkermis

Gepubliceerd op donderdag 5 januari 2023 9.15 u.
Er is een vacante standplaats voor de septemberkermis op het Sint-Maartensplein van vrijdag 1 september t.e.m. donderdag 7 september. De vrije standplaats is 16 m op 18 m groot. We wijzen de standplaats toe op basis van de aard, de aantrekkingskracht en de veiligheid van de attractie.

Elke kandidatuur moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • je bent houder van een machtiging als werkgever in ambulante activiteiten voor eigen rekening;
  • rechtspersonen door tussenkomst van de persoon verantwoordelijk voor hun dagelijks bestuur zijn houder van de machtiging als werkgever in ambulante activiteiten;
  • de uitbater moet behoorlijk gedekt zijn door verzekeringspolissen inzake burgerlijke aansprakelijkheid en tegen brandrisico’s;
  • de vestiging en de personen die er werken voldoen aan de reglementaire voorwaarden inzake volksgezondheid.

Interesse? Stuur je kandidatuur uiterlijk op 27 januari 2023 naar het college van burgemeester en schepenen, Sint-Maartensplein 19 in 8680 Koekelare.

De opbouw kan gebeuren vanaf 30 augustus, vanaf 13 uur.