Mobiliteitsplan

Het gemeentelijk mobiliteitsplan is de basis voor het gemeentelijk mobiliteitsbeleid. De doelstellingen op het vlak van verkeersveiligheid, parkeerbeleid, circulatie, openbaar vervoer, ... komen erin aan bod.