Mantelzorgtoelage

Met de mantelzorgtoelage wil het OCMW de mantelzorg stimuleren, zodat de zorgbehoevende zolang mogelijk thuis kan verblijven.

Deze toelage is een uiting van waardering voor de belangrijke inzet van de mantelzorger die zijn zorgbehoevende ascendenten en/of zorgbehoevende verwanten in de zijlijn thuis verzorgt.

Voor wie?

De mantelzorgtoelage wordt toegekend aan de mantelzorger die zijn inwonende ascendenten (1ste of 2de graad*) of/en zijn inwonende verwanten in de zijlijn (2de, 3de of 4de graad**) thuis verzorgt. 

* ouders en grootouders

** broers, zussen, tantes, ooms, neven en nichten

'Inwonend' betekent geregistreerd zijn in het bevolkingsregister als 1 gezin. Een attest van gezinssamenstelling geldt hiervoor als bewijs. De zorgbehoevende moet er minstens 1 maand effectief verblijven. 

De zorgbehoevendheid kan je aantonen met 1 van de volgende attesten:

  • attest tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden vanaf categorie II
  • attest integratietegemoetkoming vanaf categorie III
  • zelfredzaamheidsattest van het OCMW, in te vullen door de huisarts met een minimumscore van 12 punten

Hoeveel bedraagt de toelage?

De mantelzorgtoelage bedraagt 25 euro per maand per zorgbehoevende. De betaling gebeurt per trimester aan de persoon die de zorgbehoevende opvangt. De toelage wordt voor 1 jaar toegekend en wordt jaarlijks herzien.