Maatregelen in Koekelare

Blijf thuis. Blijf zorgen voor jezelf. Blijf zorgen voor anderen.

Dienstverlening

Administratieve diensten

Het gemeentehuis en het Sociaal Huis zijn gesloten. Onze diensten blijven enkel actief voor de hoogstnoodzakelijke dienstverlening. Kom echter enkel naar de administratieve diensten van het gemeentehuis en het Sociaal Huis als het echt nodig is. Alleen bij de diensten onthaal en burgerzaken kan je terecht. Hiervoor bel je aan (de bel van het gemeentehuis bevindt zich aan de linkerkant van de voordeur).
De andere diensten zijn alleen telefonisch of via e-mail bereikbaar. Stel je vragen zoveel mogelijk via de telefoon of per e-mail.
We verdelen geen stickers voor restafvalzakken of gratis PMD-zakken tot 19 april. 

Gemeentelijke gebouwen

Deze gemeentelijke gebouwen zijn gesloten tot en met 19 april:

 • cultuurzaal De Balluchon
 • Huis Proot
 • de gemeenschapszalen in Bovekerke, De Mokker en Zande
 • de bibliotheek
 • de musea
 • de dienst voor toerisme en cultuur
 • STAP Koekelare – de academie voor podiumkunsten
 • alle faciliteiten op het sportcentrum (indoor en outdoor)
 • het Rap op Stapkantoor

De gemeentelijke speelpleinen en het skatepark zijn gesloten. 

Er vindt momenteel geen wekelijkse markt op dinsdag plaats.

Zijn open:

 • kinderopvang De Buidel: in De Buidel is er enkel opvang voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep en sociaal of medisch kwetsbare kinderen. 
 • het recyclagepark (onder strikte voorwaarden)

Winkels

Je kan je huis verlaten voor volgende zaken:

 • Voedingswinkel
 • Dierenvoedingswinkel
 • Apotheek
 • Postkantoor
 • Bankautomaat
 • Benzinestation

Niet-essentiële winkels blijven gesloten met uitzondering van:

 • Krantenwinkels
 • Nachtwinkels (open tot 22u) 

Zij moeten uiteraard de sociale afstand respecteren.

Alle voedingswinkels blijven geopend.

De toegang tot de supermarkten zal worden gecontroleerd om het aantal personen die tegelijkertijd binnen aanwezig zijn te beperken. Er wordt maximaal 1 persoon per 10 m² en maximum 30 minuten per klant toegelaten.

Winkels die in hoofdzaak dierenvoeding verkopen vallen onder de definitie van voedingswinkels en mogen geopend blijven.

Andere maatregelen

Fysieke buitenactiviteiten (wandelen, hardlopen, fietsen, …) worden aanbevolen, maar alleen met mensen die onder hetzelfde dak wonen of met een vriend(in), op voorwaarde dat het contact met anderen beperkt kan zijn (1,5 meter afstand) en alleen in het tijdsbestek dat echt nodig is. Mensen mogen dus alleen buiten zijn zolang het lopen, wandelen of fietsen duurt. Je moet ook in beweging blijven (en dus niet urenlang in de parken gaan zitten bijvoorbeeld). Vissen in het park De Mote is momenteel niet toegelaten.

Elke bijeenkomst is verboden. 

Kinderen van ouders met essentiële beroepen kunnen opgevangen worden in de scholen. Voor de scholen blijven de regels tijdens de paasvakantie dezelfde, er moet opvang mogelijk zijn. 

Als dat echt onmogelijk blijkt, kan er een andere vorm van opvang worden georganiseerd, onder de volgende voorwaarden: 

 • De kinderen die tot nu samen opgevangen werden, moeten dat ook blijven, en niet gemengd worden met andere kinderen.
 • De kinderen worden bij voorkeur opgevangen door mensen met wie ze recent al in contact zijn geweest.

De horeca moet het terrasmeubilair binnen plaatsen.

Het openbaar vervoer moet zo worden georganiseerd dat de sociale afstand kan worden gegarandeerd.

Bedrijven, ongeacht hun grootte, kunnen hun activiteiten verder zetten als ze telewerk organiseren voor elke functie waar dit mogelijk is. Bedrijven waar dit niet mogelijk is, moeten de principes van de sociale afstand nauwgezet respecteren. 

Deze regel geldt zowel voor de uitvoering van de werkzaamheden, als voor het door de werkgever georganiseerde vervoer. Als bedrijven niet voldoen aan deze verplichtingen, moeten ze verplicht sluiten. Dit geldt niet voor cruciale sectoren en essentiële diensten.

Alle niet-essentiële reizen naar het buitenland zijn verboden.

De lokale en federale politie zullen ervoor zorgen dat de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus strikt worden nageleefd en zal de gezondheidswerkers bijstaan. 

De sociale afstand moet zo strikt mogelijk toegepast worden. 

Meer informatie

Heb je een algemene vraag over het coronavirus? Surf naar https://www.info-coronavirus.be/nl/ of bel 0800 14 689.

Of stel je vraag via de infolijn van gemeente Koekelare:

 • telefoon: 051 58 92 01
 • e-mail: info@koekelare.be